تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال چیست؟

شاید شما هم واژه‌های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل تکنیکال چارت قیمت را در بازارهای مالی شنیده باشد. اما واقعا تحلیل تکنیکال به چه معنی است؟

تحلیل تکنیال در واقع یک تئوری است که می‌گوید؛ مطالعه رفتار گذشته قیمت برای تعیین آینده آن کافی است و همین دانش برای تحلیل بازار و تشخیص جهت صحیح قیمت کافی است. اساس این شیوه تحلیل بازار بر این اصل استوار است که قیمت اطلاعات کافی در اختیار ما برای پیش‌بینی صحیح آینده را قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال به تحلیل رفتار قیمت بر اساس نمایش قیمت به صورت متوالی در بازه‌های زمانی گفته شده و به این نمایش گرافیکی قیمت چارت می‌گویند، بنابراین به تحلیل تکنیکال تحلیل چارت هم گفته می‌شود.

البته یک تفاوت ظریف در اینجا وجود دارد که باید به آن اشاره کرد؛ یک چارتیست تنها چارت قیمت را بررسی می‌کند، در حالی که یک تحلیل گر تکنیکال از ابزارهایی به اسم اندیکاتور هم برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده می‌کند.

هردوی این روش‌ها بر این اصل فرض اساسی استوار است که روانشناسی رفتار جمعی همواره ثابت است و می‌توان با تحلیل نشانه‌های از روی تاثیرش بر قیمت، رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد.

تحلیل‌گران تکنیکال برای ترید کردن یا خرید و فروش یک دارایی خاص در بازه‌های زمانی نسبتا کوتاه‌تر ( نسبت به تحلیل فاندامنتال) استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌گویند، ما کاری نداریم که چه چیزی باعث بالا یا پایین‌ رفتن قیمت شده است، تنها کافی است که بر امواج قیمت که جهت خاصی دارند سوار شویم و تا قیمت در آن جهت پیش‌ می‌رود، پیاده نشویم.